HJEM    BYGDELAGET    GRASROTANDELEN    LENKER     NYHETER      BILDER     KONTAKT OSS

                                         NYHETER SIDE 2

 • Grasrot-lys på 71 grader nord. Les om bygdelagets veilysprosjekt.
 • Årsmøte. Bygdelaget holder årsmøte onsdag 15. september kl. 18.00 på Brisen Pub.
       Sakslista er vanlige årsmøtesaker, valg, årsberetninger, planer og budsjett.
 • Beløpet til hjertestarteren er nu i boks, bare fintellinga gjenstår. Mer følger om denne saka.
 • Fest på Brisen pub, lørdag den 16. oktober.
 • Ulovlig jakt på Rolvsøy. Les mer.
 • Tømming av septiktanker
 • Bygdelaget har henvendt seg til teknisk etat og etterspurt tømming av septiktanker på øya.
      Laget er redd vinter og frost kan skape problemer, og mener dette bør gjørest snarlig.
       Det blir bedt om skriftlig svar.
 • Hjertestarteren er vel hjemme på øya!
      Foreløpig ligger den på skolen, og der blir den til vi arrangerer kurset i bruk av den.
      Og det blir  søndag den 5. desember ! Så alle dere som skreiv dere opp på lista, merk dere den datoen.
       Nærmere info kommer.
  ---------------------------------
 • Etter flere purringer har teknisk sjef nu lovd at septiktankene på øya vil bli tømt i uke-43.
 • Snart kommer julenissen! Vi forbereder oss på Brisen pub den 13. november.
      Festen begynner kl. 20.00, og du må melde deg på. Se mer på
  Julebord.
 • Pengeinnsamlinga til hjertestarteren er nu avsluttet, og loddboka som lå ute i Hammerfest er trukket.
      Vinnerne finner du
  her.
 • Kurs for bruk av hjertestarteren blir på skolen i gym salen søndag den 5. desember kl. 15.00.
 • Kommunen melder på hjemmesida at det vil bli tømming av private slamavskillere på Rolvsøy
      tirsdag 2. og  onsdag 3. november 2010. De ber om at luke til tanken er tilgjengelig og åpen.
  -----------------------------------------
 • Landsmøte i Vellenes Fellesorganisasjon.
      Den gamle landsforeninga for velforeninger er lagt ned, og en ny er oppstått:
      Vellenes Fellesorganisasjon.
  www.velnett.no
       19. og 20. november avholdes det første landsmøtet, med en fagkonferanse den 19. og selve
       landsmøtet den 20. Siden vi er så heldig å ha styremedlem Toril Varvin bosatt i landsmøtets
       nærområde, vil vi ha en representant der de to dagene. Det vil bli lagt ut deler av referatet
       på nettsida.
      Toril Varvin har skrevet et referat fra fagkonferansen på landsmøtet i Vellenes Fellesorganisasjon.
      Les om
  fagkonferansen.
  _____________________________________________         Leder i bygdelaget, Jan M. Olsen, viser fram hjertestarteren laget har kjøpt.
  På et styremøte den 14. desember ble det bestemt å plassere starteren i et skap åpent tilgjengelig for alle som har gått kurset.
  ___________________________________________

                                                                                                     FORRIGE SIDE