HJEM     BYGDELAGET     GRASROTANDELEN      LENKER     NYHETER       BILDER      KONTAKT OSS

                                                  BYGDELAGET                                                                          

                                          

                                         Det nye styret i Rolvsøy bygdelag: Fra venstre til høyre: Nestleder Asbjørn Paulsen, leder Jan Magne Olsen,
                                         sekretær Øystein O. Aas, styremedlem Torgun Olsen og styremedlem Liene Tolka. Styret har også en representant fra                 
                                         fritidsbolig/hytteeiere, Torild Varvin, som ikke var tilstede. Varamedlemmer er : Jon Josefsen og Gerd S. Suseg.

                                                                                                                   

                                                                                                             ÅRSMØTE  2010

                                      Onsdag 15. september 2010 ble det avholdt årsmøte i Rolvsøy bygdelag på Brisen Pub i Tufjord.
                                                Sakslista ble godkjent, og så slik ut:

      1. Årsberetning
      2. Regnskap
      3. Medlemskontingent
      4. Medlemsskap
      5. Veilys
      6. Valg av styre

Ordstyrer ble valgt, og han ga ordet til sittende leder Jan M. Olsen, som redegjorde for lagets aktiviteter
forrige år og inneværende:

 1. Det hadde vært oppe om både sau og rein på øya, barnehage, vannet i Tufjord, båtruter, rotter, rydding av søppel/skrot,
  veilys fra kai til   butikken på Gunnarnes, hjertestarter, blodtrykksmåler og hjemmeside.  
 2. Leder oroenterte om regnskapet som vil bli lagt ut på butikken og hjemmesida.
 3. Medlemskontingenten ble satt til kr. 100,- pr. år.
 4. Det nye styret gis fullmakt til å forandre vedtektene slik at fritidshus-/hytteeiere kan bli medlem  i laget
  uten stemmerett. Fritidshus-/hytteeiere  kan også velges inn i styret med ett (1) styremedlem med stemmerett.
 5. Bygdelaget foreslår å bruke kr. 80.000,- til veilys kai - butikk på Gunnarnes.  Det nye styret gis fullmakt til å arbeide
  videre med saken.

Fra det gamle styret sitter leder og nestleder, resten er på valg.
Det nye styret ser slik ut:

Leder: Jan M. Olsen
Nestleder: Asbjørn Paulsen
Sekretær: Øystein O. Aas
Styremedlem: Torgun Olsen
Styremedlem:  Liene Tolka
Styremedlem:  Toril Varvin som representerer   fritidshus-/hytteeiere.

Vara: Jon Josefsen
          Gerd S. Suseg   

Leder fungerer som kasserer pga. få poster i regnskapet.  Et autorisert regnskapsfirma tar seg av selve regnskapet, og det
skulle således være sikret ordentlig gjennomført.