HJEM    BYGDELAGET    GRASROTANDELEN    LENKER     NYHETER      BILDER     KONTAKT OSS

                                         NYHETER 

                                                SIDE 1

ENDELIG BARNEHAGE PÅ ROLVSØY !

I flere år har befolkninga på Rolvsøy sloss for barnehage. Saka har vært en gjenganger i det
politiske apparatet, og har sogar én gang hatt flertall i kommunestyret, uten at det hjalp noe.
Til slutt grep Bygdelaget fatt i saka, og nu er en familiebarnehage etablert.

Barnehagen er her ivrig opptatt med karnevalsforberedelser. Fra venstre og med sola: Mattis, Even,
Sonja, Maria Hansen og Ilze Berzina.

Rolvsøy bygdelag har utviklet denne familiebarnehagen i samarbeid med firmaet Izza Nova AS.
Torill Varvin fra Izza Nova, leder i Bygdelaget Jan M. Olsen, rektor på skolen og kultur-og oppvekstsjefen i kommunen
har i godt samarbeid rodd prosjektet i land. Basen i barnehagen er lagt til Siss H. Hansens hjem.
Barnehagen er nu i drift, og det er ansatt to damer i deltidsstilling, og for tida er det tre barn.
Det er gledelig med arbeidsplasser til bygda, og det er fantastisk at barna omsider får en mulighet til å være
sammen, og utvikle språk og sosiale evner.
Så håper vi at dette fører til at flere ser det likt å etablere seg her på denne flotte øya.

___________________________________________

                                                                                                                                NESTE SIDE